Ανακοινώθηκε το Νέο Σχήμα Διοίκησης από το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη.

Αντιδήμαρχοι

1.Αγαπάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

2.Συγγελάκη Δέσποινα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.

3.Σισαμάκης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού – Αξιοποίησης Δημοτικής   Περιουσίας και Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης.

4.Μπολάκης Αριστείδης Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Εμπορίου.

5.Σπυριδάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων – Μελετών – Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

6.Βασιλάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας

7.Γιαλιτάκης Νικόλαος Αντιδήμαρχος Παιδείας – Νεολαίας – Καινοτομιών – Εθελοντισμού.

8.Αεράκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού - Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .

9.Δημόπουλος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Αρμόδιος για θέματα Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και για θέματα Επιτροπών : Οικονομικής και Ποιότητα Ζωής

10.Κυπραίος Ανδρέας Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Εντεταλμένοι σύμβουλοι με χρέη αντιδημάρχων αμισθι

1.Δαγκωνάκης Στρατής για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας.

2.Σχοιναράκη Αγγελική για θέματα Παλιάς Πόλης - Τειχών.

3.Ξυλούρη – Ξημέρη Μαρία για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δημοτικές επιχειρήσεις

1.Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου Α.Ε  Ο.Τ.Α (ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α)

Πρόεδρος:  Παρασύρης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος θα προταθεί ο κ. Λαζαρίδης Αλέκος

2.Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)

Πρόεδρος: Στειακάκης Γιώργος

Αναπληρωτής Προέδρου : Μακαρόνας Γρηγόρης

3.Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Νέας Αλικαρνασσού Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε)

Πρόεδρος: Καμπανός Κωνσταντίνος

4.Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας & Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου  (ΔΟΠΑΦΜΑΗ)

Πρόεδρος: Κόκορη Ελένη

 Αντιπρόεδρος: Βαρδαβάς Κώστας

5.Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Α. Ε. Ο.Τ.Α

Πρόεδρος: Δροσίτης Γιάννης

6.Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

Πρόεδρος: Ματζαπετάκης Νίκος