Όταν ανακοινώθηκε "μετα βαίων και κλάδων" απο το υπουργείο Εργασίας (και απο άλλους φορείς) η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων μέσω Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης  και με επιδότηση μέσω επιταγών κατάρτισης, "ξέχασαν" να τονίσουν, ότι στην διάρκεια της κατάρτισης ουσιαστικά ΔΕΝ θεωρούνται άνεργοι και επομένως δεν θα τους καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ !!!

Βέβαια στα "ψιλά γράμματα" της προκήρυξης υπήρχε σχετική ενημέρωση, αλλά εκτός του ότι πολλοί μπορεί να μην το διάβασαν, το θέμα είναι πως η διαφημιζόμενη κοινωνική παροχή καταλήγει δώρον άδωρον, αφού για να "καταρτισθεί" ο άνεργος του δίνουν στην τσέπη κάποια χρήματα τα οποία του τα παίρνουν απο την άλλη τσέπη.

Η εξωφρενική αυτή διαπίστωση προκύπτει απο την απάντηση που έδωσε το υπουργείο Εργασίας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Ηρακλείου κ.Γιάννη Μιχελογιαννάκη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής :

"....Σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 1545/1985, άρθρο 3, παρ. γ, «δεν θεωρούνται άνεργοι οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση».

Σύμφωνα δε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1897/2000 (παρ.Ι, παράρτ.2) «τα άτομα χωρίς εργασία τα οποία συμμετέχουν σε σπουδές ή σε κύκλους κατάρτισης δεν θεωρούνται άνεργοι παρά μόνον εάν είναι «διαθέσιμα για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας» οπότε, η κάρτα ανεργίας των καταρτιζομένων παύει να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της κατάρτισης του, δεδομένου ότι έχουν πρωταρχικά προσανατολιστεί στην επιμόρφωσή τους και όχι στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επίσης με την υπ' αριθμ. Β106332/23.03.1999 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, ορίζεται ότι: «οι σπουδαστές των ΙΕΚ καθώς και όσοι παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους να θεωρούν το δελτίο ανεργίας τους σε περίπτωση που είχαν κάνει την εγγραφή τους ως άνεργοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, πριν την εισαγωγή τους σε ΙΕΚ ή ΚΕΚ». Με δεδομένο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση, της «κατάστασης» ανεργίας των ανέργων που υπάγονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης - training voucher » και γενικότερα στα προγράμματα κατάρτισης θα αποτελούσε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας .

Προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση .

Επιπρόσθετα, τηρείται η εκάστοτε νομοθεσία και για τους επιδοτούμενους ανέργους. Συγκεκριμένα αναγράφεται στην πρόσκληση της συγκεκριμένης δράσης ( ΑΔΑ:Β4ΩΚ4691Ω2-Ρ62), στην ενότητα 4.«Ωφελούμενοι -Μητρώο Ωφελουμένων» , παράγραφο Δ' ότι: « Για τους Ωφελούμενους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αποτελεί ημερομηνία αναστολής του επιδόματος ανεργίας, το οποίο δικαιούνται να συνεχίσουν να λαμβάνουν από την επομένη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους στη δράση. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους».

Δείτε εδώ ολόκληρη την απάντηση του υπ.Εργασίας στον κ.Μιχελογιαννάκη