600 πολυπολιτισμικοί κοινοτικοί οργανισμοί θα λάβουν δωρεές αξίας 2,2 εκατομμυρίων δολλαρίων όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό διαπολιτισμικών ζητημάτων και πολιτικών δικαιωμάτων, τον κύριο Νικόλαο Κότσιρα.

900 δωρεές θα καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα για φεστιβάλ και εκδηλώσεις, ανακαινίσεις κτηρίων της κοινότητας και θα στηρίξουν τα γλωσσικά σχολεία της κοινότητας.

Ο κύριος Κότσιρας δηλώνει: ” Οι δωρεές θα ωφελήσουν πάνω από 600 κοινοτικούς οργανισμούς οι οποία εργάζονται για την στήριξη των διαπολιτισμικών κοινοτήτων της Βικτώρια. Αυτοί οι οργανισμοί στηρίζουν την προώθηση των θρησκευτικών και πολιτιστικών παραδόσεων και βοηθούν τις κοινότητες να ενταχθούν στην ζωή της Βικτώρια.”.

Το μεγαλύτερο τμήμα της δωρεάς θα δοθεί στην οργανωτική υποστήριξη με περισσότερο από 700,000 δολλάρια να πηγαίνουν σε 500 οργανισμούς που το έχουν ανάγκη. Ένα μεγάλο ποσό θα πάει επίσης στην ενίσχυση των διαπολιτισμικών κοινοτήτων με 600.000 δολλάρια που θα δοθούν σε 100 οργανισμούς.

Φαίνεται πως η Κυβέρνηση πιστεύει πολύ στην διαπολιτισμικότητα και στην δυναμική της πόλης Βικτώρια. Οι δωρεές αυτες θα βοηθήσουν ουσιαστικά την κοινότητα και τους οργανισμούς της να οργανώσουν νέα προγράμματα για όλους.

(Νέος Κόσμος)