Το 25% του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ, δηλαδή περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ, θα καταλήξουν μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπογράφουν ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό κ. Σ. Κεδίκογλου και ο υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου στην εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.), προκειμένου να καλύψουν μέρος του ελλείμματός της που ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Δηλαδή ένα από τα τέσσερα ευρώ, που οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση θα χρησιμοποιείται για να εξοφληθούν οι επενδυτές φωτοβολταϊκών συστημάτων οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ "Το ποσοστό της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1730/1987 εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999, που διαχειρίζεται ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας A.E. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Το ποσοστό αυτό θα επανακαθορίζεται ετησίως".

Τα 75 εκατομμύρια ευρώ που θα αφαιρεθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ υπολογίζεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης και κυρίως στο πρόγραμμα το οποίο ήδη είναι πολύ πτωχό.

Ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις στο πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα έχει το αίτημα της τρόικας για επιπλέον περικοπές κατά 20% στο λειτουργικό κόστος της εταιρείας, γεγονός που σημαίνει επιπλέον μειώσεις στους μισθούς των μονίμων υπαλλήλων και επιπλέον μειώσεις στον αριθμό των συμβασιούχων.

Στα σχέδια αυτά αντιδρούν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. "Η ΕΡΤ A.E. δεν μπορεί και δεν είναι αυτός ο ρόλος της, να χρησιμοποιείται σαν πηγή χρηματοδότησης σε άσχετους με αυτήν φορείς με συνέπεια τον οικονομικό στραγγαλισμό της, καθιστώντας την προβληματική και πληρώνοντας επιλογές, λάθη, παραλήψεις και σκάνδαλα των κυβερνήσεων για τις εφαρμοσμένες πολιτικές τους στην ενέργεια", αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ.

news247.gr