Για ν’ αποδώσει το μέτρο της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στο ελαιόλαδο, θα πρέπει να εγκριθεί μια ποσότητα πάνω από 40.000 τον. Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου και Παρθένου ελαιόλαδου και για 12 μήνες τουλάχιστον, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας της ΠΑΣΕΓΕΣ. Σε μια τέτοια περίπτωση το συνολικό κόστος αποθεματοποίησης αναμένεται να φτάσει περίπου στα 18 με 20 εκατ. ευρώ.

Η κατάσταση που επικρατεί εδώ και αρκετούς μήνες στην αγορά του ελαιολάδου, με τις χαμηλές τιμές που καρπούται ο παραγωγός, προκαλεί ανησυχία στους εκπροσώπους των ελαιουργικών ενώσεων, κινητοποιεί όμως και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό όπως γνωστοποίησε με σχετικό δελτίου Τύπου ο Γιάννης Κουτσούκος, έθεσε το ζήτημα ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στην αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή της Ε.Ε. κατά τη συνεδρίασή της, στις 03.03.2011, ώστε να αποσυμφορηθεί η αγορά από τις αδιάθετες ποσότητες.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά ελαιολάδου και αν εκτιμηθεί ότι η ενεργοποίηση θα βοηθήσει στην εξομάλυνσή της, θα πράξει ανάλογα.

Με ποιο τρόπο λειτουργεί ο μηχανισμός

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της ΠΑΣΕΓΕΣ και πιο συγκεκριμένα του κ. Θ. Βλουτή, εάν οι τιμές παραγωγού πέσουν για δύο συνεχόμενες εβδομάδες κάτω από τα όρια που αναφέρονται στον σχετικό Καν. της Ε.Ε. δηλαδή,

- Για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χαμηλότερες από 1,779 €/κιλό.

- Για το παρθένο χαμηλότερες από 1,710 €/κιλό.

- Για το λαμπάντε χαμηλότερες από 1,524€/κιλό.

το κράτος - μέλος μπορεί να ζητήσει από την Ε.Ε. για μια συγκεκριμένη ποσότητα και για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την υλοποίηση Αποθεματοποίησης.

Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό από την Ε.Ε. αυτή προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό και αναθέτει στον μειοδότη την υλοποίηση του μέτρου καταβάλλοντάς του το αντίστοιχο τίμημα.

Εναλλακτικά μπορεί η Ε.Ε. να ορίσει το τίμημα και να αναθέσει στους ενδιαφερόμενους φορείς την υλοποίηση της Αποθεματοποίησης.

Σημειώνεται ότι το πλέον πιθανόν είναι η διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, οι τιμές παραγωγού αρχές Μαρτίου κυμάνθηκαν για το Εξαιρετικό ελαιόλαδο [το οποίο αποτελεί και το 90% της Ελληνικής παραγωγής] για οξύτητες 0,3 βαθμών γύρω στα 2 με 1,9€/κιλό, για το παρθένο γύρω στα 1,7€/κιλό και για το λαμπάντε γύρω στα 1,55 €/κιλό με αποτέλεσμα σε κάποιες περιοχές οι τιμές για οξύτητες 0,8 βαθμών να βρίσκονται λίγο πάνω από τα όρια που απαιτεί ο Καν. της Ε.Ε. και σε άλλες να είναι οριακά κάτω από αυτά.

Αντίστοιχα την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στην Copa-Cogeca  για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στην Ισπανία οι τιμές ήταν περίπου 1,85€/κιλό ενώ στη Ιταλία 2,9€/κιλό περίπου.

Κάποιες ελαιοκομικές οργανώσεις αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου παρόλα αυτά αρκετές είναι εκείνες που ζητούν την εφαρμογή του προφανώς προσδοκώντας σε οικονομικά οφέλη. Σημειώνουμε βέβαια ότι όταν εφαρμόσθηκε το μέτρο παλαιότερα (το 2009) τελικά καμία οργάνωση δεν έκρινε σκόπιμο και συμφέρον να συμμετάσχει.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

* Τα αποθέματα ελαιόλαδου στο σύνολο της χώρας για το 2010 εκτιμώνται στους 40.000 τον. περίπου και για το 2011 αναμένεται να κυμανθούν γύρω στους 40 με 45 χιλιάδες τόνους.

* Η δυναμικότητα αξιόλογων αποθηκευτικών χώρων ελαιολάδου που διαθέτουν οι ελαιοκομικές Ενώσεις ανέρχεται περίπου στους 80.000τον.

* Η τιμή αποθήκευσης υπολογίζουμε ότι θα κυμανθεί γύρω στα 1 με 1,2 €/τον. την ημέρα.

* Οι όροι εφαρμογής αναμένεται να είναι παρόμοιοι με αυτούς που εφαρμόσθηκαν το 2009 και ήταν οι εξής:

o Θα διενεργηθεί μειοδοτικός διαγωνισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους είναι εγκατεστημένοι σε μία από στις ακόλουθες χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία.

o Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν προσφορές στις οποίες θα αναφέρουν την ποσότητα για την οποία ενδιαφέρονται να αποθηκεύσουν και το αντιστάθμισμα σε €/τον. ανά ημέρα που ζητούν.

o Οι προσφορές θα υποβληθούν κατά την διάρκεια δύο περιόδων 1 με 6 Ιουλίου 2009 για την πρώτη μερική δημοπρασία και 7 με 17 Ιουλίου 2009 για την δεύτερη.

o Κάθε προσφορά δεν μπορεί να αναφέρεται σε ποσότητα μικρότερη των 50 τον.

o Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να αποθηκεύσουν ελαιόλαδο και των δύο κατηγοριών ή/και σε αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές θα πρέπει να υποβάλλουν διαφορετικές προσφορές για κάθε περίπτωση.

o Για κάθε προσφορά θα κατατεθεί εγγύηση ίση με το ποσό των €50 ανά τόνο.

o Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να συντομεύσει τη εφαρμογή του μέτρου μειώνοντας αντίστοιχα και τα συνολικά ποσά που θα καταβληθούν στους αποθεματοποιητές.

(paseges.gr)