Ο μέσος μισθός στην Κούβα είναι πολύ... χαμηλός. Είναι μεταξύ... 15$ - 20$ το μήνα!

Δηλαδή σε ευρώ είναι μεταξύ 10 και 15 ευρώ το μήνα!

Βέβαια έχουν δωρεάν εκπαίδευση, υγεία, κλπ. Επίσης το κράτος τους παρέχει κάποια βασικά τρόφιμα.

Αλλά τι γίνεται αν θες να πάρεις πχ ένα αμάξι;!

Ο κόσμος είναι πολύ φτωχός εκεί, αλλά είναι και πιο ευτυχισμένος!