Την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012 θα ανακοινωθούν από την Σύμπραξη Φορέων Χανίων τα αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας που αφορούν την κάλυψη επτακοσίων πενήντα πέντε (755)θέσεων στους ΟΤΑ του Νομού Χανίων .

Τα αποτελέσματα αφορούν τους πίνακες με τα ονόματα των ατόμων που θα προσληφθούν με πεντάμηνη απασχόληση.

Η Σύμπραξη φορέων Χανίων ζητά την κατανόηση των υποψηφίων αφού λόγω του όγκου δουλειάς και των συνεχών ελέγχων και διασταυρώσεων των στοιχείων προκειμένου να αποκλειστούν σφάλματα η διαδικασία διήρκησε πέραν των προβλέψεων μας.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης στην διεύθυνση www.sfchania.gr και στους Δήμους του Νομού.