Το Ειρηνοδικείο Καβάλας δικαίωσε δανειολήπτη, μέλος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, με την οποία «παγώνει» η αποπληρωμή του ποσού των 32.000 ευρώ που έπρεπε να καταβάλει προς διάφορες τράπεζες.

Με την ίδια απόφαση το Ειρηνοδικείο εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια και μοναδική κατοικία τού δανειολήπτη.

Η παραπάνω απόφαση είναι προσωρινή, καθώς ο νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση μηδενικής καταβολής το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να επανεξετάζει ανά εξάμηνο τα εισοδήματα του υπερχρεωμένου καταναλωτή.

Ο δανειολήπτης προσέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο τέλος του 2010 και στις αρχές του επόμενου έτους ο εκπρόσωπος της Ένωσης κατέθεσε πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού προς τις πιστώτριες τράπεζες. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την πλειονότητα των τραπεζών και στη συνέχεια η Ένωση κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο αίτηση δικαστικής ρύθμισης των χρεών της.

Να σημειωθεί ότι το μοναδικό εισόδημα του αιτούντος είναι τα περιστασιακά ημερομίσθια που κάνει ο γιος του, ο οποίος μένει μαζί με τον πατέρα του και τη μητέρα του.

zougla.gr