Στα γραφεία του δήμου Κισσάμου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ποδοσφαιρικού Γυμναστικού Συλλόγου «Κισσαμικός».

 Βασικό θέμα συζήτησης ήταν τα πολλά και διαχρονικά προβλήματα των αθλητικών υποδομών στην Κίσσαμο τα οποία χρήζουν επίλυσης. Κοινό συμπέρασμα και κοινή επιθυμία όλων των συμμετεχόντων στην συζήτηση είναι η ανάγκη εξεύρεσης οριστικής λύσης, η οποία θα αφορά την κατασκευή νέων υποδομών σε νέο χώρο που θα πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Αποφασίστηκε η εκκίνηση των διαδικασιών ουσιαστικής και ρεαλιστικής διερεύνησης του θέματος ώστε να προκύψουν οι δυνατές λύσεις και να επιλεχθεί η βέλτιστη.

Το σημαντικό αυτό θέμα πρέπει επιτέλους να μπει σε διαδικασία επίλυσης έστω και τώρα, που η εποχή δεν είναι και η καλύτερη δυνατή κυρίως από πλευράς οικονομικών δεδομένων. Σε επόμενα στάδια θα πραγματοποιηθούν σχετικές συσκέψεις με τα σωματεία του Κισσαμικού και της Θύελας Καλαθενών, καθώς και συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου με πιο συγκεκριμένα δεδομένα.