Την εξέλιξη της πορείας των έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την περιοχή της Ιεράπετρας, ζητά να πληροφορηθεί ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης με επιστολή του προς το ΥΠΑΑΤ.

Όπως είναι γνωστό η Ιεράπετρα έχει μια σειρά από σημαντικά έργα αρμοδιότητας του υπουργείου που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ετοιμότητας αλλά δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε υλοποίηση με αποτέλεσμα να καθυστερεί ο σχεδιασμός για την διαχείριση των υδάτινων πόρων στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου.

Ο δήμαρχος με την επιστολή του ζητά να πληροφορηθεί για την εξέλιξη του φράγματος Αγίου Ιωάννη και των βασικών έργων αξιοποίησης άρδευσης που το συνοδεύουν, το νέο αγωγό μεταφοράς αρδευτικού νερού από την υδροληψία Μύρτου – Δ3 – Φράγμα Μπραμιανού, την πορεία των υπολειπόμενων εργασιών κατασκευής του διαφράγματος των πηγών της Μαλαύρας και του Φράγματος των Λιθινών από το οποίο θα ωφεληθεί και τμήμα της περιοχής του Δήμου Ιεράπετρας.

«Όλα τα παραπάνω είναι έργα κρίσιμα για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας διότι εξασφαλίζουν την επάρκεια αρδευτικού νερού. Γι αυτό παρακαλούμε να βοηθήσετε στην επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων ώστε πραγματικά να δοθεί προοπτική στον αγροτικό τομέα της περιοχής μας, που τόσα έχει προσφέρει στην εθνική οικονομία», υπογραμμίζει ο κ. Αναστασάκης στην επιστολή του.