Συνεχίζονται οι εγγραφές έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012  στο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» -  για μαθητές Α’ και  Β’ τάξης Λυκείου -  που θα λειτουργήσει ο Δήμος Χανίων με τη συνεργασία της Ένωσης Ιδιοκτητών Καθηγητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων, με σκοπό την μαθησιακή υποστήριξη των αδύναμων μαθητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικο – οικονομικά προβλήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου  (οι αιτήσεις υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου: www.chania.gr  και στο email: [email protected]).

 Τηλ. επικοινωνίας: 2821341691, 2821341692 , 2821341693 , 2821341694 .