Σύμβαση για την τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης σε τρεις ισόπεδους κόμβους και την κατασκευή μιας πεζοδιάβασης στην ευρύτερη περιοχή του Εσταυρωμένου, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

Ειδικότερα, οι ισόπεδοι κόμβοι είναι στον άξονα ΠΑΓΝΗ, Ενδιάμεσος, Γούρνες, ενώ η πεζοδιάβαση είναι στον Εσταυρωμένο.

Επίσης θα γίνουν εργασίες σήμανσης και τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων.

Πρόκειται για το 6ο υποέργο, του βασικού έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΔΕΚΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+411, ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 21+145 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+200 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ».

Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 225.000 ευρώ (με την έκπτωση του εργολάβoυ), ενώ ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν υπερδιπλάσιος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007–2013 και από Εθνικούς Πόρους.

Η προθεσμία περάτωσης έργου είναι 6 μήνες.