Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Χανίων για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Αναλυτικά το σχετική δελτίο τύπου της Ε.Π.Σ.Χ.:

"Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων και η διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2-9-2012, και ώρα 19.00 στα γραφεία της Ενώσεως [Χ. Πολογιώργη & Α. Ησυχάκη] .

  Όλα τα σωματεία της δυνάμεώς μας, παρέλαβαν ιδιοχείρως τη σχετική πρόσκληση με τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡ.                                           ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔ."

Η πρόσκληση προς τα σωματεία:

"ΠΡΟΣ
                                          ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ
 
         Κύριε Πρόεδρε,
  Κατόπιν της υπ’ αριθ. 1579/22-8-2012 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Χανίων και σύμφωνα με τα άρθρα  20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 και τον Κανονισμό Εφαρμογής Καταστατικού [Παράρτημα Α], του ισχύοντος Καταστατικού της Ενώσεως, 
                                       ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων, στις 2-9-2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Ε. Π. Σ. Χανίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.         Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2.         Εκλογή τριών [3] γραμματέων για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο του Δ. Σ. της Ε. Π. Σ. Χανίων.
3.         Έκθεση Διοικητικού απολογισμού.
4.         Έγκριση Διοικητικού απολογισμού.
5.         Έκθεση οικονομικού απολογισμού.
6.         Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7.         Έγκριση οικονομικού απολογισμού.
8.         Έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.
9.         Αρχαιρεσίες για την εκλογή έντεκα [11] τακτικών και μέχρι έντεκα [11] αναπληρωματικών μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Χανίων  και για την εκλογή τριών [3] τακτικών και μέχρι τριών [3] αναπληρωματικών μελών της  Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χανίων. Ώρα έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 20.00.
   Δηλώσεις για υποψηφιότητα στο Δ. Σ. και την Ε.Ε. θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 29-8-2012 και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ενώσεως [Χ. Πολογιώργη και Α. Ησυχάκη] .
   Οι αντιπρόσωποι των σωματείων–μελών [τακτικός και αναπληρωματικός], νομιμοποιούνται, με την κατάθεση στη γραμματεία της Ενώσεως, αποσπάσματος πρακτικού συνεδριάσεως Δ.Σ., μέχρι και την Τετάρτη 29-8-2012 και ώρα 15.00.
   Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Χανίων. Προ της ενάρξεως της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο [Δικαστικό] και από δύο [2] μέλη, που εκλέγονται με ψηφοφορία από τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως. Εφόσον δεν οριστεί Δικαστικός από το Πρωτοδικείο, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρία [3] μέλη για την Εφορευτική Επιτροπή.
    Σε περίπτωση μη απαρτίας μελών, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη πρόσκληση.
  
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡ.                                             ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔ."


Τελευταία ενημέρωση 18.52