Περισσότερα από 13 GW προστέθηκαν χάρη στα φωτοβολταϊκά στο σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τους πρώτους έξι μήνες του χρόνου, σύμφωνα με έρευνα της IMS Research.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή και συμμετοχή της αμερικανικής αγοράς, όπως σημειώνεται, η οποία κατέγραψε αύξηση της τάξης του 120%, καθώς οι νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις άγγιξαν τα 1.7 GW.

Η Γερμανία παραμένει ωστόσο η μεγαλύτερη και πιο δραστήρια φωτοβολταϊκή αγορά παγκοσμίως.

Σύμφωνα όμως με τις προβλέψεις της IMS Research, αναμένεται συρρίκνωση της ευρωπαϊκής αγοράς, στο σύνολο της, κατά 3 GW κιόλας, εξαιτίας της νέας πολιτικής αναφορικά με τα φωτοβολταϊκά που ακολουθεί η Γερμανία και η Ιταλία.

Μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται επίσης πως η αγορά φωτοβολταϊκών θα ενισχυθεί με επιπλέον 18 GW και αυτό χάρη στην Κίνα, στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

Η αμερικανική αγορά αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη μεγαλύτερη αγορά ηλιακής ενέργειας το 2012, με επιπλέον 3.5 GW από φωτοβολταϊκά μέχρι το τέλος του χρόνου.

energypress.gr