Η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων είναι διασφαλισμένη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΙΚΑ, σχολιάζοντας «δημοσιεύματα των δύο τελευταίων ημερών, που αφορούν την οικονομική κατάσταση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ειδικότερα το μέλλον των συντάξεων».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία «εκ των πραγμάτων» δυσχεραίνουν «την οικονομική κατάσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κυρίως λόγω της αύξησης της ανεργίας».

Ωστόσο, η διοίκηση του ΙΚΑ τονίζει ότι με σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών που έχουν επικεντρωθεί, «στην περιστολή κάθε περιττής δαπάνης, στην αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών και στην εξάλειψη των παραβατικών συμπεριφορών παράνομης απόδοσης συντάξεων και άλλων παροχών, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την συνδρομή του χρηματοδοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, διασφαλίζει την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων».

«Η ανακύκλωση σχολιασμών και δημοσιευμάτων που δημιουργούν ανασφάλεια και αμφισβήτηση στους ίδιους τους συνταξιούχους και γενικότερα στους εργαζομένους αναφορικά με τις δυνατότητες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην υπέρβαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, αντίθετα λειτουργούν ανασταλτικά, δεδομένου ότι δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας που πλήττει την ισχύ και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται» προστίθεται.