Πτώση 9% κατέγραψαν οι αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών, ενώ μείωση 10% σημειώθηκε στα έσοδα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Ταυτόχρονα όμως, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδας περιορίστηκαν στο εξάμηνο κατά 16,4%, με αποτέλεσμα η μείωση των καθαρών εισπράξεων να περιοριστεί στα 135 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα τον Ιούνιο, σε σύγκριση με αντίστοιχο μήνα πέρσι, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 7,1%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 10,8%, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 116 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 6,4%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας.

Αγγλοι και Ρώσοι τουρίστες
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2012 διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 2 εκατ. τουρίστες παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της Ε.Ε. των 27 κατά 9% και από τη μείωση των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 27 κατά 1,4%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 17,7%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της Ε.Ε. των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 6,5%. Οι αφίξεις από τη Γερμανία εμφάνισαν μείωση κατά 4,3%, από τη Γαλλία εμφάνισαν επίσης μείωση κατά 18,5%, ενώ και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 23,7%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 32,1%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν μείωση κατά 53,2%.

Σε επίπεδο εξαμήνου η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 9% και διαμορφώθηκε στα 4,8 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 5,3 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27 στο εξάμηνο παρουσίασε μείωση 11,6%, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27 μειώθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν 15,9% και οι αφίξεις από τις χώρες Ε.Ε, των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4,9%.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 116 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 98,9 εκατ. ευρώ ή 7,1% ενώ αντίθετα αύξηση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 17,5 εκατ. ευρώ ή 10,8%. Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση των αφίξεων κατά 6,4% και η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 0,7%.

Στο εξάμηνο το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ ευρώ, μειωμένο κατά 135,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 310 εκατ. ευρώ ή 10% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2011, η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 174,7 εκατ. ευρώ ή 16,4%. Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 1,2%, όσο και η μείωση των αφίξεων κατά 9%.

Πτώση 7,1% στα έσοδα
Τον Ιούνιο του 2012, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 7,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, για 8ο κατά σειρά μήνα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27 κατά 5,3% (Ιούνιος 2012: 849,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 897,1 εκατ. ευρώ) καθώς και στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27 κατά 10,3% ή 51,2 εκατ. ευρώ.

imerisia.gr