Δελτίο τύπου εξέδωσε το γραφείο του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με το οποίο όλη η ανησυχία για αναστολή της λειτουργίας τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης είναι αδικαιολόγητη. Αναλυτικότερα:

"Τις τελευταίες ημέρες εμφανίσθηκαν στα Μέσα Ενημέρωσης ρεπορτάζ περί αναστολής της λειτουργίας Τμημάτων Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης (... «κλείνουν τα τάδε Τμήματα...» και άλλα). Τα ρεπορτάζ συνοδεύονταν από συνεντεύξεις με θορυβημένους φοιτητές μας, γονείς, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που ενοικιάζονται σε φοιτητές κλπ.

Όλη αυτή η ανησυχία είναι πραγματικά αδικαιολόγητη. Τα αρχικά δημοσιεύματα που αποτέλεσαν τη βάση αυτών των ρεπορτάζ είναι δυστυχώς άτοπα και εν πολλοίς ατεκμηρίωτα.

Είναι γεγονός πως είναι καιρός να δούμε ως Χώρα την Ανώτατη Εκπαίδευση στο σύνολό της με σοβαρότητα. Ο ελληνικός λαός, που χρηματοδοτεί το μέγιστο ποσοστό των δαπανών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, απαιτεί τα Ιδρύματά μας να δίδουν ποιοτικές σπουδές και οι πτυχιούχοι μας να έχουν επαρκείς σύγχρονες γνώσεις και Παιδεία Επιστήμονα Πολίτη. Έτσι μόνο θα είναι αργότερα επιτυχείς και αποτελεσματικοί στο επάγγελμά τους και θα προσφέρουν ουσιαστικά στην ελληνική κοινωνία. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πρέπει με κάθε Πτυχίο που εκδίδουν να αποδίδουν στην οικονομία και στην κοινότητα έναν ικανό επιστήμονα που θα συμβάλει άμεσα στην ανάπτυξη και ανοικοδόμηση της χώρας.

Είναι, λοιπόν, πραγματικά απαραίτητο να ξαναδούμε το Περιεχόμενο των Σπουδών, που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας, που θα προσδίδει ανταγωνιστικότητα στους Πτυχιούχους έναντι των ευρωπαίων συναδέλφων τους και αντίστοιχα στην παραγωγή της χώρας. Είναι απαραίτητο να επανεξεταστούν τα αντικείμενα των σπουδών και τα Τμήματα που τα παρέχουν, η ευρύτερη δυνατή συν-αξιοποίηση πόρων συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων, σε επίπεδο Σχολών και Ιδρυμάτων, η βιωσιμότητά τους στους τόπους που έχουν ορισθεί να λειτουργούν, το πραγματικό αντίκρισμα και η ζήτηση των Πτυχίων κ.ά.

Για τη επανεξέταση των αντικειμένων και του Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας πρέπει να υπάρξουν κριτήρια που θα διασφαλίζουν όλα τα παραπάνω μετά από την αναδιάταξη της Εκπαίδευσης. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μέσα από ουσιαστικές μελέτες και διάλογο στον οποίο καίρια θέση δεν μπορεί παρά να έχουν και τα ίδια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ Και Πανεπιστήμια). Επιβάλλεται ασφαλώς να συμμετέχουν και οι αντίστοιχοι φορείς των επαγγελμάτων, των φορέων απασχόλησης και παραγωγής και της κοινωνίας. Συντονιστικό ρόλο είναι αναγκαίο να έχει ένας ανεξάρτητος φορέας, που θα παρέχει την απαιτούμενη αμεροληψία, με την εφαρμογή επιστημονικών και λοιπών ως άνω κριτηρίων.

Αυτά ακριβώς έχει επανειλημμένα παρουσιάσει το Ίδρυμά μας, μετά από εξαντλητικές συζητήσεις των συλλογικών σωμάτων του, στις Συνόδους Προέδρων και Αντιπρόεδρων ΤΕΙ και στο Υπουργείο Παιδείας. Στους τελευταίους δύο Νόμους που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση, τον 4009/2011 και τον 4076/2012 έχουν εν πολλοίς θεσμοθετηθεί ο παραπάνω διάλογος και η διαδικασία για την αναδιάταξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συντονιστικό ρόλο θα έχει η σημερινή ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Αυτή έχει μέχρι σήμερα το έργο της Αξιολόγησης των Τμημάτων και των Ιδρυμάτων μας. Επιπλέον προβλέπεται στο διάλογο αυτό να συμμετάσχουν τα νέα Συμβούλια των Ιδρυμάτων αλλά και οι Σύγκλητοι/ Συνελεύσεις.

Μετά από αυτά είναι τουλάχιστον άκαιρο να διαδίδονται τα περί βέβαιου κλεισίματος Τμημάτων, συγχωνεύσεων Ιδρυμάτων και άλλα. Η ΑΔΙΠ δεν έχει Πρόεδρο, ενώ οι θητείες των Μελών της λήγουν και θα πρέπει μέσα από θεσμικές διαδικασίες να αναδειχθούν νέα Μέλη. Τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων, δεν έχουν ακόμα εκλεγεί στα Πανεπιστήμια, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στα περισσότερα ΤΕΙ. Στα λίγα ΤΕΙ που έχουν πλήρη σύνθεση τα Συμβούλια, δεν έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός τους και, σε κάθε περίπτωση, αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητές τους από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Πως, λοιπόν, προέκυψαν αυτά που διαδίδονται για Τμήματα και Ιδρύματα; Πως είναι δυνατό να έχει ολοκληρωθεί διαδικασία αναστολής λειτουργίας τμημάτων, συγχωνεύσεων Ιδρυμάτων κ.ά. εντός διμήνου, όπως ανακοινώθηκε από επίσημα χείλη; Προς τι η καλλιεργούμενη ανησυχία σε εισακτέους, φοιτητές, οικογένειες, το προσωπικό μας και κάθε άλλο εμπλεκόμενο ή ενδιαφερόμενο; Μήπως έτσι εξυπηρετούνται άλλα συμφέροντα που αντιμάχονται τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση της Χώρας;

Το ΤΕΙ Κρήτης και η Κοινότητά του δεν πτοούνται από αστήρικτες φημολογίες για Τμήματά του. Δεν μπορούν να πάρουν στα σοβαρά την αναφορά στα ΜΜΕ ότι θα κλείσουν δύο από τα καλύτερα Τμήματά μας, τα οποία έχουν εισαγόμενους φοιτητές ετήσια στο 100% των εισακτέων με υψηλές βαθμολογίες, με αποτελεσματική φοίτηση και αποφοίτηση και με πολύ υψηλή ζήτηση των Πτυχιούχων στην αγορά,!

Το Ίδρυμά μας έχει εξαιρετικές εξωτερικές αξιολογήσεις από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για τα Τμήματά του στα οποία έχει γίνει αυτή η αξιολόγηση. Όπως είναι πλέον πλατειά γνωστό, το ΤΕΙ Κρήτης στο σύνολό του αξιολογείται για τα τελευταία 10 χρόνια από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως πρώτο μεταξύ των ΤΕΙ της Χώρας και μπροστά από 8 Πανεπιστήμια. Επιπλέοντα τα τελευταία χρόνια, όπως και πολύ πρόσφατα, κατατάσσεται από ξένους φορείς που αξιολογούν τα ΑΕΙ παγκόσμια σε εξαιρετικά καλή θέση, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι περιορισμένοι κρατικοί πόροι που του παρέχονται και η σχετικά πρόσφατη ιστορία του. Το τοποθετούν βέβαια στη ίδια θέση σε σχέση με υπόλοιπα ΑΕΙ της Χώρας, όπως παραπάνω το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Από αυτή τη θέση λοιπόν μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους σημερινούς φοιτητές μας ότι θα αποφοιτήσουν με καλύτερους όρους από εκείνους με τους οποίους εισήχθησαν στο Ίδρυμα, με πτυχία με μεγαλύτερα επαγγελματικό και κοινωνικό αντίκρισμα.

Τους νέους εισακτέους τους περιμένουν τα Τμήματα, τα Εργαστήρια και το προσωπικό μας, για ένα ξεκίνημα μια νέας ακαδημαϊκής χρονιά με όλα όσα απαιτούνται για μια καλή φοίτηση. Οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειες δεν πρέπει να ανησυχούν με αστήρικτες και 'επίκαιρες' διαδόσεις. Τους καλούμε να επισκεφθούν την πόλη που βρίσκεται το Τμήμα εισαγωγής τους έγκαιρα, να εγγραφούν στο Ίδρυμα νωρίς και να προσαρμοσθούν για τη τοπική τους διαβίωση, για να είναι έτοιμοι για το νέο τους ξεκίνημα την 1η Οκτωβρίου.

Εξελίξεις για τη βελτίωση των σπουδών στο Ίδρυμα θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα, όπως και διάλογος για την αναδιάταξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η Διοίκηση του ΤΕΙ προετοιμάζεται για όλα αυτά και για ότι πραγματικά υπάρχει σε εξέλιξη θα ενημερώνει τακτικά και άμεσα την Κοινότητα του ΤΕΙ και την περιβάλλουσα κοινωνία".