Η διαχείριση των ονομάτων στο διαδίκτυο παρέχεται από το Σώμα για την εκχώρηση στοιχείων του μέσου.

Αυτός ο ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αποφάσισε πριν από ένα χρόνο να αναπτύξει τη λίστα των καταλήξεων με ονόματα για κάθε τομέα όπως «. com», «.org» κ.ο.κ.

Αντίστοιχα και στις χώρες en, fr, It, nα προστεθούν φίρμες, πόλεις και ουσιαστικά. Ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV) αναφέρει ότι οι τρεις εταιρείες έχουν τώρα υποβάλλει προσφορές για την κατανομή και τη διαχείριση της εμπορικής περιοχής και μια άλλη εταιρεία αναλαμβάνει επίσης για την επέκταση «vin».

O OIV εξέφρασε «εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα να υπάρξει μια κλιμάκωση ώστε να αγοράσει κανείς τομείς όπως rioja.wine ή bordeaux.vin. Σε αυτά τα σχέδια, δεν υπάρχει πράγματι κανένα κριτήριο για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, εκτός από τα ονόματα των χωρών.

Ο OIV αναφέρει επίσης ότι «αν προβλέπεται μια διαδικασία ένστασης για τους ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων, δεν υπάρχει καμία διαδικασία για τις οντότητες που κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις.»

Το Διαδικτυακό Σώμα Εκχώρησης Ονομάτων και Αριθμών έχει αποδεχθεί παρατηρήσεις για τις υποψηφιότητες των εταιρειών μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, αλλά ο OIV έχει σημαντικές επιφυλάξεις.

Η θέση σε λειτουργία των πρώτων … sites έχει προγραμματισθεί για το 2013.

ΠΑΣΕΓΕΣ