Το  Δ.Σ.  της Ένωσης στην συνεδρίαση της 23-08-2012, αποφάσισε  όπως την Κυριακή 07 Οκτωβρίου 2012, διενεργηθούν  εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων στην  Ομοσπονδία, Εξελεγκτικής Επιτροπής, και Αντιπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων των Νομών Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν στα παρακάτω σημεία  για την διευκόλυνση των μελών μας, κατά τις ώρες 09-19.00

α) Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

β) Στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/1982, όπως τροπ. με Ν. 3938/2011  οι  εκλογές θα διενεργηθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής και επιτρέπονται οι συνδυασμοί υποψηφίων αλλά και μεμονωμένες υποψηφιότητες.

Η προθεσμία για υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την  24.00’ ώρα της                                        06 Σεπτεμβρίου 2012. Μέχρι την προαναφερόμενη ώρα όλες οι αιτήσεις πρέπει να έχουν περιέλθει στα γραφεία της Ένωσης μας με οποιοδήποτε τρόπο. Οι αιτήσεις δύναται να αποσταλούν με fax στο    2810 286070.

Αιτήσεις νέων εγγραφών μελών πρέπει να έχουν περιέλθει στα γραφεία της Ένωσης μας επίσης μέχρι  την 24.00’ ώρα της  06 Σεπτεμβρίου 2012.

Αιτήσεις υποψηφιότητας και εγγραφής μέλους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ένωσης μας, (www.penaa.gr) την προσεχή Δευτέρα, 27-08-2012.