Τέλος στην αγωνία εκατοντάδων ανέργων που είχαν υποβάλει αίτηση για πρόσληψή τους μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας πεντάμηνης διάρκειας δόθηκε το βράδυ της Κυριακής καθώς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προσληφθέντων σε Χανιά, Ηράκλειο και Λασίθι.

Πιο συγκεκριμένα η Αστικής μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ανακοίνωσε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής τα ονόματα όσων προσλαμβάνονται στους Νομούς Ηρακλειου και Λασιθίου.

Δείτε εδώ τα ονόματα όσων προσλαμβάνονται στο Ηράκλειο

Δείτε εδώ τα ονόματα όσων προσλαμβάνονται στο Λασίθι

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των προσληφθέντων και για το Νομό Χανίων από τη Σύμπραξη Φορέων Χανίων

Ανακοινώθηκαν και από την Σύμπραξη Φορέων Χανίων τα αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας που αφορούν την κάλυψη επτακοσίων πενήντα πέντε (755)θέσεων στους ΟΤΑ του Νομού Χανίων .

Τα αποτελέσματα αφορούν τους πίνακες με τα ονόματα των ατόμων που θα προσληφθούν με πεντάμηνη απασχόληση.

Δείτε εδώ τον πίνακα των προσλητπέων κατά αύξουσα σειρά

Η Σύμπραξη φορέων Χανίων ζητά την κατανόηση των υποψηφίων αφού λόγω του όγκου δουλειάς και των συνεχών ελέγχων και διασταυρώσεων των στοιχείων προκειμένου να αποκλειστούν σφάλματα η διαδικασία διήρκησε πέραν των προβλέψεων της.

Όσοι βρίσκονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ, υποχρεούνται να προσκομίσουν συμπληρωμένο εντός 10 ημερών στα γραφεία της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΧΑΝΙΩΝ –Ελ.Βενιζέλου 4 Χανιά 3ος όροφος) , μέχρι και τη Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2012, το

Εντυπο αποδοχής ή μη της θέσης.

Στο έντυπο αποδοχής θέσης κοινωφελούς εργασίας πρέπει να επισυνάπτονται φωτοτυπίες:

1.Δελτίο ταυτότητος ή Διαβατήριο
2.Δελτίο ανεργίας
3.Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
4.Α.Φ.Μ.
5 . Α.Μ.Κ.Α.
6.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού Λογαριασμού (Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων) επισημαίνεται ότι ο/η ωφελούμενος/η πρέπει να είναι δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

Η αποδοχή της θέσης σημαίνει ότι υποχρεούστε να εργαστείτε στη συγκεκριμένη θέση  για 5 μήνες σταθμίζοντας τις ανάγκες σας, το είδος της εργασίας και την αμοιβή σας.
Επισημαίνεται ότι εκτός της ημερήσιας αμοιβής των 25 €, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές (μηνιαία 625 €) δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή(δώρα,επιδόματα κλπ).Επίσης καμία παράταση της πεντάμηνης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που θα υπογραφεί δεν πρόκειται να δοθεί.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Προθεσμία ενστάσεων 3 εργάσιμες ημέρες: από Τρίτη 28/08/2012 έως και Πέμπτη 30/08/2012.

Η ένσταση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ στην διεύθυνση (ΠΟΥΛΙΟΥ 6, Τ.Θ. 14307, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11510)

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης βρίσκονται αναρτημένα:

1. στην ιστοσελίδα της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΧΑΝΙΩΝ - www.sfchania.gr
2. στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ – www.asep.gr
3. στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» -
www.epanad.gov.gr

Όλα τα έντυπα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.sfchania.gr