Ο κολυμβητικός Μινωικός Μαραθώνιος, Κλάδειος Διαδρομή (Νήσος Ντία-Καρτερός) θα πραγματοποιηθεί κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2012.
Κατά την ημέρα διεξαγωγής του πιο πάνω αγώνα, ανάλογα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας , οι αθλητές που θα λάβουν μέρος , θα καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Κατηγορία ανδρών

β) Κατηγορία γυναικών

γ) Κατηγορία κατά ηλικίες ως ακολούθως:

1. Από 18 έως 34 ετών

2. Από 35έως 44 ετών

3. Από 45 έως 54 ετών

4. Από 55 έως 64 ετών

5. Από 65 ετών και άνω.
δ) Κατηγορία ανάλογα με τον εξοπλισμό.

1. Όσοι χρησιμοποιήσουν πλήρη εξοπλισμό ( πέδιλα , μάσκα, αναπνευστήρα, στολή).

2. Όσοι χρησιμοποιήσουν μέρος του εξοπλισμού και

3. Εκείνοι που δεν θα χρησιμοποιήσουν καθόλου εξοπλισμό.
Ο κάθε κολυμβητής πρέπει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση σκάφους που θα τον συνοδεύει για λόγους ασφαλείας.

Επιπρόσθετα πρέπει να προσκομίσει έως τις 30 Αυγούστου 2012 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου – Λιμενική Αστυνομία ή στο Γραφείο του Συλλόγου Αποστράτων Λ.Σ. Κρήτης & Δωδεκανήσων που βρίσκεται στον Επιβατηγό Σταθμό του λιμανιού Ηρακλείου (υπάρχει ταχυδρομικό κουτί στην είσοδο), πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση (από παθολόγο ή καρδιολόγο) στην οποία να αναγράφεται είναι ικανός να λαμβάνει μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και να υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση .

Την παραμονή του αγώνα όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες οφείλουν να παραβρεθούν μαζί με τους κυβερνήτες των συνοδών σκαφών, στα Γραφεία του Συλλόγου μας, προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες και να λάβουν γνώση του κανονισμού διεξαγωγής του.

Όσοι δεν εμφανισθούν ή δεν καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους, αποκλείονται του αγώνα.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις , μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2810244912, 6945354696, 6973035988,6972813933.