Την απλοποίηση της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων η υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων θα γίνεται και μέσω του διαδικτύου και, υπό προϋποθέσεις, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών για τις μεταβολές που δηλώνονται.

Στελέχη της ΓΓΠΣ σημειώνουν ότι η υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων είναι μια από τις φορολογικές συναλλαγές που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί αδικαιολόγητη γραφειοκρατία, ταλαιπωρία και κόστος για χιλιάδες φορολογούμενους. 

Με το σημερινό καθεστώς όλες οι τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά χειρόγραφα στις εφορίες. Μάλιστα συνεπάγονται πρόστιμα για τους φορολογούμενους και δημιουργούν ταλαιπωρία και προστριβές με τις φορολογικές αρχές. Το σχέδιο που επεξεργάζονται στη ΓΓΠΣ για τον νέο τρόπο υποβολής των τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων προβλέπει τα εξής:

  • οι τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις θα μπορούν πλέον να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά μέσω του taxisnet για τους φορολογούμενους που είναι πιστοποιημένοι και διαθέτουν κωδικούς.  Όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν θα μπορούν να επιλέξουν τη χειρόγραφη υποβολή. Σε δεύτερη φάση η υποβολή τους θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του ίντερνετ.
  • στους φορολογούμενους που υποβάλλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση από την οποία προκύπτει πρόσθετος φόρος σε σχέση με την αρχική (π.χ. αύξηση του δηλούμενου εισοδήματος) τότε δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο αλλά μόνο ο πρόσθετος φόρος. Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτείται και η προσκόμιση των δικαιολογητικών στην εφορία από τα οποία θα προκύπτει η αύξηση του εισοδήματος. Να σημειωθεί ότι τροποποιητικές δηλώσεις με αύξηση του δηλούμενου εισοδήματος υποβάλλονται συνήθως όταν οι φορολογούμενοι έχουν κάνει λάθος και όταν επιθυμούν να εμφανίσουν συγκεκριμένη πηγή εισοδήματος την οποία δεν δήλωσαν (π.χ. ιδιοκτήτες ακινήτων που έπαψαν να ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα και συνταξιοδοτούνται από ταμείο αυταπασχολούμενων κ.ά.). Επίσης τροποποιητικές δηλώσεις με αύξηση εισοδήματος υποβάλλουν και φορολογούμενοι που επιθυμούν να εξασφαλίσουν κάποιο τραπεζικό δάνειο (συνήθως ελεύθεροι επαγγελματίες).
  • στους φορολογούμενους που υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση από την οποία θα προκύπτει μείωση του οφειλόμενου, σε σχέση με την αρχική δήλωση, φόρου τότε θα απαιτείται η επίσκεψη στην εφορία και η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών που μειώνουν το εισόδημα. Επίσης, σε αυτούς τους φορολογούμενους θα επιβάλλεται και πρόστιμο για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος.

capital.gr/Σπύρος ΔημητρέληςΠηγή:www.capital.gr