Σε σχολεία του δήμου Φαιστού και συγκεκριμένα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μοιρών και Ζαρού, έφτασαν μετά από ενέργειες του αρμόδιου αντιδημάρχου τα βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς.

Φέτος τα σχολικά βιβλία διανεμήθηκαν εγκαίρως στα σχολεία του Δήμου λόγω και της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής των αναγκών από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων προς το Υπουργείο Παιδείας.

Με καταγεγραμμένες τις ανάγκες του κάθε σχολικού συγκροτήματος, ο Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Φαιστού και Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Φασομυτάκης, έδωσε εντολή, η μεταφορά των βιβλίων από το Ηράκλειο να γίνει με οχήματα του Δήμου και η διανομή τους στα σχολεία με την επίβλεψη δημοτικών υπαλλήλων.

Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο δράσεων της για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς έχει εκτελέσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της έτσι ώστε η νέα χρονιά να βρει έτοιμους καθηγητές και μαθητές των σχολειών του Δήμου Φαιστού πολύ πριν την έναρξη του σχολικού έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια παράδοσης των σχολικών βιβλίων, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γιάννης Φασομυτάκης με τη συνοδεία και του Διευθυντή Γυμνασίου Μοιρών κ. Γιώργου Επταμεινιτάκη βρέθηκαν στις σχολικές μονάδες των Μοιρών προκειμένου να διαπιστώσουν πως όλες οι ενέργειες εκτελούνται σωστά.