«Η πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας, η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες αποτελούν βασικούς στόχους και καθημερινή επιδίωξη του Υπουργείου και κύρια αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας», σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου.

Η απάντηση του Υπουργού συνεχίζει αναφέροντας ότι « Προς την παραπάνω κατεύθυνση το Υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου, ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες τάξης και ασφάλειας, να ενισχυθεί περεταίρω το αίσθημα ασφάλειας και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στα πλαίσια αυτά της αντεγκληματικής πολιτικής για τα έτη 2010-2014 προβλέπονται στοχευμένες δράσεις σε όλες τις περιοχές της χώρας. Οι προτεραιότητες του νέου προγράμματος προσδιορίστηκαν μέσα από μια διαδικασία χαρτογράφησης του εγκληματικού περιβάλλοντος για τον εντοπισμό εγκληματογόνων περιοχών και προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Υπηρεσίες κλήθηκαν να εκπονήσουν ειδικά επιχειρησιακά σχέδια καταγράφοντας τις αστυνομικές δράσεις που αναπτύσσουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εγκληματικότητας , αλλά και τις επιδιωκόμενες συνεργασίες με συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική διαχείριση τους και την εξάλειψη των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση των προβλημάτων αυτών. Τα σχέδια εκπονήθηκαν με βάση το χάρτη εγκληματικότητας, σύμφωνα με τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας κατά περιφερειακή ενότητα, αλλά και κατά περιοχή σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία εγκρίθηκαν και ήδη εφαρμόζονται.

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο Δήμο Φαιστού, έχουν εκπονηθεί ειδικά σχέδια από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τα οποία εφαρμόζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Μοιρών, που αστυνομεύει την εν λόγω περιοχή. Οι αστυνομικές δράσεις συνεχίζονται και τα σχέδια βελτιώνονται και επικαιροποιούνται προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση και η ομαλή εξέλιξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής».