«Πράσινο φως» ανάβει ο υπουργός Εργασίας, Ι. Βρούτσης για τη στήριξη των μελλοντικών συντάξεων από τα μερίσματα, τα δικαιώματα και τη φορολογία των εταιρειών που θα εμπλακούν στη διαδικασία έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και από τη διάθεση αδειών για έρευνες, όπως με πρόταση νόμου είχε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ.

Με επιστολή στη Βουλή και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγ. Βενιζέλο, ο υπουργός κάνει αποδεκτή την πρόταση δεδομένων και των πιέσεων που υφίστανται σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω του δημογραφικού προβλήματος και της υψηλής ανεργίας. Οπως σημειώνει «το παράδειγμα αυτό έχει ήδη υιοθετηθεί σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο (Νορβηγία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Καναδά και Ιρλανδία)» και η εφαρμογή του μέτρου «απαντά στις ποικίλες δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ασφαλιστικό»:

«Υπολογίζεται ότι στα επόμενα 25-30 χρόνια μπορεί τα έσοδα να ξεπεράσουν τα 150 δισ. ευρώ -σύμφωνα με την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ- οπότε η διάθεση ενός σημαντικού μέρους τους στα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορεί να αποτελέσει μια νέα ιδιαίτερα μεγάλη πηγή χρηματοδότησης», συμπληρώνει, προτείνοντας να γίνει περαιτέρω διερεύνηση για τη μεταφορά μέρους των εσόδων από τη μελλοντική αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της χώρας στο ασφαλιστικό.


Νέα πηγή χρηματοδότησης

Ο υπουργός προτείνει η νέα πηγή χρηματοδότησης να ενταχθεί στο «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών» όπου, με βάση το ισχύον καθεστώς, πρέπει να κατατίθενται το 10% των ετήσιων εσόδων από αποκρατικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, το 4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από τον ΦΠΑ, το 10% επί του συνόλου των ετησίως εισπραττομένων ποσών από κοινωνικούς αλλά και οι εισφορές αλληλεγγύης των συνταξιούχων.

Πρόβλημα αποτελεί, ωστόσο, το γεγονός ότι έως σήμερα (και μέχρι να υπάρξει άλλη ρύθμιση) τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ τηρούνται στο Κοινό Κεφάλαιο που διαχειρίζεται η ΤτΕ μετατρέποντας τα κεφάλαια σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου (τα οποία «κουρεύονται»). Η πρόσβαση θα γίνεται από εργοδότες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και με τη χρήση του ίδιου συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

imerisia.gr