Πτωτικές τάσεις παρουσίασε η κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών, τα τελευταία δύο χρόνια, όπως προέκυψε από κλαδική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Icap Group ΑΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Icap, η κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών εμφάνισε μείωση 8% στη χώρα μας, το 2011, έναντι ποσοστού μείωσης 4,5%, το 2010. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (σε λίτρα) αυξήθηκε, την περίοδο 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 12%, ενώ, το 2009, ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε σημαντικά (αύξηση μόλις 2%).

«Η ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, εφόσον τα εισαγόμενα αφορούν μόλις το 1% της αγοράς. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά στη διάθρωση της αγοράς, η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών, αποσπώντας μερίδιο 72%, το 2011. Ακολουθεί, με διαφορά, η κατηγορία των επιτραπέζιων νερών με 23,5% και η κατηγορία των ανθρακούχων με 4,5% περίπου. Οι τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες συμπιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, έχουν επηρεάσει γενικότερα και τις πωλήσεις προϊόντων, μέσω των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές είτε περιορίζουν τις αγορές τους είτε στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις. Ως εκ τούτου, παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών ιδιωτικής ετικέτας (private label) εις βάρος των επώνυμων “branded” προϊόντων. Το ποσοστό συμμετοχής των προϊόντων p-l στις συνολικές πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών (σε αξία), μέσω των σούπερ μάρκετ, εκτιμάται γύρω στο 10%, τον τελευταίο χρόνο, παρουσιάζοντας ανοδικές τάσεις», επισημαίνεται στη μελέτη.

Στο πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 26 επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού, για τη διετία 2009-2010.

Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψαν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις των 26 επιχειρήσεων του δείγματος σημείωσαν μικρή αύξηση (1,4%), το 2010/09. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους οδήγησε σε σημαντική μείωση του μικτού κέρδους (-7,3%), κατ΄ επέκταση δε και των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Τελικά, τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου) μειώθηκαν κατά 19,9% και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν οριακά (κατά 0,2%), την ίδια περίοδο.