Την προκήρυξη τριών νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ανακοίνωσε η «Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ».

Τα έργα αφορούν δράσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα συμμετέχουν υποχρεωτικά μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, ενώ οι επιχειρήσεις με προσωπικό 20-49 άτομα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς με την Πρόσκληση Γ’.

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα προγράμματα  ξεκινά από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011.

Αναλυτικές πληροφορίες  παρέχονται στην ιστοσελίδα της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» www.ep-katartisi.gr , καθώς και στο τηλέφωνο 210 6245350 (5 γραμμές) από 10.00-15.00.