Ζημίες διαπιστώθηκαν στο σύνολο της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα το 2011, ενώ προ των πυλών είναι η περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας και τα νέα «λουκέτα», σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 300 ισολογισμών επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Tα βασικά συμπεράσματα από την επεξεργασία των στοιχείων είναι τα εξής:

1) Το 50% των μεταποιητικών επιχειρήσεων, εργάζονται πλέον με ζημιές. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό της βαθιάς κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η μεταποίηση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αφού τη χρονιά πριν την έναρξή της, το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων ήταν μόλις 16%.

2) Το οριακό, ουσιαστικά μηδενικό, περιθώριο καθαρού κέρδους του 2010, μόλις 0,046%, δεν έχει απλώς μηδενιστεί, αλλά πλέον έχει λάβει αρνητικό πρόσημο.

3) Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαπίστωσης, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων μειώθηκαν κατά 106,6%, και πλέον το συνολικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου ισολογισμού των επιχειρήσεων του δείγματος είναι αρνητικό (από 2 εκατ. € κέρδη το 2010, έχουμε πλέον 115.000 € ζημίες για το 2011).

4) Το 33,5% των επιχειρήσεων του δείγματος κατέγραψε πτώση του κύκλου εργασιών από 10% έως 50%, ενώ το 18,5% από 3% έως και 10%.

5) Τις ισχυρότερες επιπτώσεις από την οικονομική κρίση βιώνουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. €, αφού περίπου το 55% από αυτές είναι πλέον ζημιογόνες.

6) Όσον αφορά τα κλαδικά αποτελέσματα, 7 στις 10 επιχειρήσεις από τους κλάδους των δομικών υλικών, του ξύλου και του χαρτιού, είναι πλέον ζημιογόνες, με πολλές από αυτές να βρίσκονται ένα βήμα πριν την απόφαση αναστολής λειτουργίας τους. Όμως, το πλέον ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 1 στις 3 επιχειρήσεις τροφίμων είναι πλέον ζημιογόνα, για έναν κλάδο που μεταποιεί είδη πρώτης ανάγκης και διαχρονικά αποτελούσε πυλώνα ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα και τη μεταποίηση.

Πρόταση για επιδότηση εργοδοτικών εισφορών έως 30%

Κατά τον ΣΒΒΕ το κύριο ζητούμενο την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι η αναχαίτιση της κρίσης, με τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, ούτως ώστε τα προϊόντα των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος και της χώρας να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος προτείνει ως άμεσο μέτρο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων σε ποσοστό 30%, μέσω ειδικού Ταμείου το οποίο θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Οι σχετικοί πόροι για το «Ταμείο» μπορούν να ευρεθούν άμεσα από τα αδιάθετα κονδύλια του ΕΣΠΑ, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

Στο πλαίσιο των γενικότερων προτάσεων του ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι θέσεις του Συνδέσμου αφορούν την ενίσχυση της ρευστότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα, ο ΣΒΒΕ προτείνει:

1) Για την ενίσχυση της ρευστότητας:

* την άμεση πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις.

* τον συμψηφισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές του δημοσίου, και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς τις επιχειρήσεις, κάτι που σήμερα δεν γίνεται,

* την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και,

* την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ούτως ώστε να βεβαιωθούν οι οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις,

2) Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:

* την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, με την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, όπως περιγράφηκε παραπάνω,

* την εξαίρεση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ από τον κανόνα de minimis, ούτως ώστε να μπορέσει η πολιτεία να προχωρήσει στην κατά 100% επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, και σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,

* τη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, και, τέλος,

* την άρση των 30 εμποδίων στην επιχειρηματικότητα.

 

in.gr