Με Επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου, ζητά τη λήψη πρωτοβουλιών για την λύση στο πρόβλημα των μετεγγραφών των μαθητών.

Αναλυτικά το κείμενο της Επιστολής έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Η πρωτοφανής οικονομική κατάσταση έχει φέρει σε δυσμενή θέση τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, που αναγκαστικά διατηρούν δύο ή και περισσότερα σπίτια, λόγω σπουδών των παιδιών τους σε διαφορετικές πόλεις.

 Σήμερα, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, πολλές οικογένειες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις που απαιτούνται για τις σπουδές των παιδιών τους με αποτέλεσμα εκατοντάδες νέοι και νέες ακόμη και να διακόπτουν τη φοίτησή τους.

Για αυτό σας παρακαλώ, να επανεξετάσετε το θέμα της διαδικασίας των μετεγγραφών φοιτητών σύμφωνα και με τις προτάσεις που έχουν κατά καιρούς κατατεθεί, δημιουργώντας εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών μας και θα δίνει τη δυνατότητα μείωσης των σπιτιών που αναγκάζεται κάθε οικογένεια να διατηρεί».