Ερώτηση αναφορικά με τις προαγωγές μεταθέσεις των αξιωματικών νοσηλευτών του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης απευθύνει προς τον υπουργό άμυνας ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης αναφέρει:

"Σε οδυνηρή δοκιμασία υποβάλλονται οι οικογένειες έξι (6) νοσηλευτριών Αξ/κών που υπηρετούν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (Ν.Ν.Κ). Προκειμένου να έχουν το δικαίωμα προαγωγής, θα πρέπει να μετακινηθούν, ήδη αποφασίστηκε η μετάθεση τους, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, για να αποκτήσουν τετραετή χρόνο Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1258/2011 Υπουργική Απόφαση (ΥΕΘΑ).

Η θεσμοθετημένη όμως με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση ρύθμιση είναι κατάφορα άδικη, δημιουργεί ανισότητες και προπάντων τεράστια οικογενειακά προβλήματα. Το γεγονός και μόνο ότι τα Περιφερειακά Ναυτικά Ν/Σ, μεταξύ των οποίων και το Ν.Ν.Κ, δίνουν χρόνο Διοίκησης σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες των υγειονομικών υπηρεσιών (ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί κλπ) ενώ αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τους νοσηλευτές Αξ/κούς, καταδεικνύει το μέγεθος της ανισότητας ως προς την μεταχείριση των τελευταίων.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης της ως άνω 1258/2011 Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος Διοίκησης στα δύο έτη, δεν θεσμοθετείται όμως κατά πληροφορίες η δυνατότητα παροχής χρόνου Διοίκησης από τα περιφερειακά Ναυτικά Νοσοκομεία.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας εάν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου: α) τα Περιφερειακά Ναυτικά Ν/Σ να χορηγούν χρόνο Διοίκησης και β) ανασταλούν οι αποφασισθείσες μεταθέσεις των έξι (6) Αξ/κών Νοσηλευτριών από το Ν.Ν.Κ, μέχρις ότου το πρόβλημα λυθεί κατά τα ανωτέρω.