Αύξηση της τάξεως του 53,53% στα 12,18 εκατ. ευρώ σημείωσαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους τα καθαρά κέρδη της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 24,05 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 72%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 40,08 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 35,90%.

Αντίστοιχα, για την εταιρεία τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 40,09 εκατ. ευρώ, έναντι 29,49 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

Τέλος, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το α’ εξάμηνο, διαμορφώθηκε στα 162,1 εκατ. ευρώ από 165,1 εκατ. ευρώ το 2011 (-1,85%), λόγω της υποχώρησης των εσόδων από μείωση των νέων παροχών ύδρευσης και των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης, ως αποτέλεσμα της πτώσης στην οικοδομική δραστηριότητα λόγω της οικονομικής ύφεσης.

 

in.gr