Ο δήμος Μαλεβιζίου καλεί όλους τους επιτυχόντες που βάση των αποτελεσμάτων έχουν επιλεγεί για την κατάληψη θέση εργασίας απασχόλησης μέσω του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», να προσέλθουν στις υπηρεσίες του δήμου, (πλ. Μ. Κατσαμάνη Γάζι) για να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη φόρμα βεβαίωσης αποδοχής θέσης.

Οι επιτυχόντες, μπορούν αν προσέρχονται καθημερινά μέχρι τη Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012 προσκομίζοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο υπόδειγμα βεβαίωσης, δηλαδή ταυτότητα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αρ. μητρώου ΙΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://solidcrete.blogspot.gr/