''Την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων των οδηγών τουριστικών λεωφορείων της UNION ΑΞΤΕΕ, αποφάσισε η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.

Η παραπάνω εταιρία :

Κατέβαλε μέρος των δεδουλευμένων αποδοχών 2012

 Κατέβαλε μέρος της Υπερωριακής απασχόλησης και των Transfer

Δεσμεύτηκε εγγράφως ότι οι νόμιμες αποδοχές υπολογίζονται με βάση την τοπική ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. 2012 που ισχύει από 01.04.2012 (Βασικός μισθός, πολυετία, προϋπηρεσία, τριετία, οικογενειακά επιδόματα, εποχιακό, φορτοεκφόρτωσης, γεύματος κ.τ.λ.)

 Δεσμεύτηκε εγγράφως, ότι η εκκαθάριση των νόμιμων αποδοχών με βάση την τοπική ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ 2012 μέχρι και το μήνα Ιούλιο, η καταβολή των διαφορών της υπερωριακής εργασίας και των διαφορών στο σύνολό τους, θα γίνουν μέχρι την 10.09.2012.

Τέλος το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου αποφάσισε, την προκήρυξη απεργίας διαρκείας, στην περίπτωση μη υλοποίησης των παραπάνω έγγραφων δεσμεύσεων της επιχείρησης, μέσα στα συμφωνηθέντα χρονικά πλαίσια.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Η''