Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο, ώστε να συζητηθούν οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκές Ένωσης που αφορούν την περίοδο 2014-2020.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρίσκονται τα αυστηρά προγράμματα λιτότητας και η ανάγκη τήρησής τους από τα κράτη – μέλη που έχουν δεσμευθεί. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση κατά 5% του κοινοτικού προϋπολογισμού, ώστε το 1,11% του μέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ να καλύψει δαπάνες 1,083 τρισ. ευρώ.

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Βρετανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Σουηδία ζητούν «δραστική μείωση» του προϋπολογισμού, ενώ οι Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία ζητούν να επαυξηθεί το πλαίσιο των κοινοτικών δαπανών.

Και οι δύο πλευρές πάντως έχουν ξεκαθαρίσει ότι η συμφωνία θα πρέπει να είναι συμβατή με τις εθνικές προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά θα πρέπει επίσης να προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνοχής, μέσω της χρηματοδότησης των αντίστοιχων πολιτικών.

Υπενθυμίζεται ότι ακανθώδες θέμα της διαπραγμάτευσης είναι το ζήτημα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία εξακολουθεί να απορροφά το 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η Γαλλία, που επωφελείται κατά κύριο λόγο από την ΚΑΠ βρίσκεται επί του θέματος σε οξεία αντιπαράθεση με τη Βρετανία.

 

protothema.gr