Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου φιλοξενεί για 15η συνεχή χρονιά τη Σύνοδο των επικεφαλής των Αρχιτεκτονικών Σχολών της Ευρώπης.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αρσενάλι από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Improving learning quality in architectural education environments”. Οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επικεφαλής των Αρχιτεκτονικών Σχολών της Ευρώπης (ENHSA) και το Σύνδεσμο Αρχιτεκτονικών Σχολών της Ευρώπης (ΕΑΑΕ). Σ’ αυτήν θα συμμετάσχουν 110 σύνεδροι που εκπροσωπούν 98 Αρχιτεκτονικές σχολές.

Ένα από τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις της Συνόδου των επικεφαλής των Αρχιτεκτονικών σχολών της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά το Σεπτέμβρη του 2011, ήταν το εξής: Η βελτίωση της ποιότητας της μάθησης που διασφαλίζουν οι αρχιτεκτονικές σχολές θα πρέπει να παραμείνει ο κεντρικός άξονας της στρατηγικής ανάπτυξης του ακαδημαϊκού προφίλ των σχολών, παρά τις δραστικές περικοπές που η διεθνής οικονομική κρίση έχει επιβάλλει στη χρηματοδότηση, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό των ιδρυμάτων.

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο ασταθές, ρευστό και απρόβλεπτο περιβάλλον της διεθνούς οικονομίας που βιώνουμε σήμερα, τα σχολεία της αρχιτεκτονικής αντιμετωπίζουν σημαντικές περικοπές στα οικονομικά τους, στους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους και στις υποδομές τους, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το ακαδημαϊκό τους προφίλ. Για να προσαρμοστούν σε αυτό το περιβάλλον, οι αρχιτεκτονικές σχολές επανεξετάζουν τις στρατηγικές ανάπτυξής τους και πολύ συχνά αναμορφώνουν τα προγράμματα σπουδών τους, επαναπροσδιορίζουν τη διαχείριση των υλικοτεχνικών υποδομών τους, επανεξετάζουν την πολιτική τους για τις διεθνείς επαφές και συνεργασίες.

Ωστόσο, το αίτημα της ποιότητας της εκπαίδευσης που κάθε σχολή παρέχει παραμένει επείγον και κρίσιμο. Σε μια όλο και πιο δύσκολη αγορά εργασίας η διατήρηση του κύρους των τίτλων σπουδών που τα ιδρύματα παρέχουν και η βελτίωση του προφίλ των αποφοίτων που κατέχουν αυτούς τους τίτλους, συνιστά μια θεμελιώδη υποχρέωση και ευθύνη των αρχιτεκτονικών σχολών. Δεν είναι σήμερα δυνατό μια αρχιτεκτονική σχολή να μη γνωρίζει ποια μαθησιακά αποτελέσματα προσφέρουν στους φοιτητές τους οι άλλες αρχιτεκτονικές σχολές στην Ευρώπη των οποίων οι πτυχιούχοι θα αναζητήσουν μια θέση μέσα στην ίδια αγορά εργασίας.

Η 15η Σύνοδος εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ποιότητα της μάθησης και όχι την ποιότητα της διδασκαλίας καθώς η μάθηση απορρέει από έναν μεγάλο αριθμό παραμέτρων της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης πέρα από τις διδακτικές ικανότητες του εκπαιδευτικού ή την αποτελεσματικότητα της μεθόδου διδασκαλίας.

Η προσέγγιση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από την έννοια της μάθησης είναι μια ευρύτερη οπτική που εστιάζει το ενδιαφέρον της στο φοιτητή και είναι ριζικά διαφορετική από εκείνη που εξετάζει την ποιότητα μέσα από τη διδασκαλία, η οποία επικεντρώνεται στο δάσκαλο και στη γνώση που αυτός θα πρέπει να μεταδώσει.

Η οριοθέτηση της ποιότητας της μάθησης παραμένει ασαφής στις τυπικές διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στο τι εισάγεται προς μάθηση και όχι στο τι λαμβάνεται ως μαθησιακό αποτέλεσμα. Ο εκ νέου ορισμός της ποιότητας της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης είναι ένα καθαρά ακαδημαϊκό ζήτημα και είναι στην ευθύνη των σχολείων της αρχιτεκτονικής να την καθορίσουν και να αναπτύξουν συλλογικά.

Η Σύνοδος θα προσφέρει τη δυνατότητα ενός δημιουργικού, εποικοδομητικού και κριτικού διάλογου στα παραπάνω ζητήματα μεταξύ των προσώπων που διευθύνουν αρχιτεκτονικές σχολές οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Όπως κάθε χρόνο θα προσπαθήσει να οικοδομήσει τις απαραίτητες γέφυρες και δρόμους για την ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών και εκπαιδευτικών εμπειριών που σχετίζονται με την ποιότητα της μάθησης. Θα εξετάσει τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας της μάθησης μέσα από στρατηγικές παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών, μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού, μέσα από τη διαμόρφωση κριτήριων πρόσληψης του διδακτικού προσωπικού και επιλογής των εισερχόμενων φοιτητών, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας.

Ο στόχος της Συνόδου είναι να προσφέρει στις αρχιτεκτονικές σχολές ιδέες, προτάσεις και κατευθύνσεις που αναδύονται όχι μέσα από τους διοικητικούς μηχανισμούς αλλά από τον ακαδημαϊκό διάλογο αυτών που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των ακαδημαϊκών θεμάτων. Η βελτίωση της ποιότητας της μάθησης φαίνεται να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης σε δύσκολους καιρούς, όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα.