Σε κλίμα έντασης και μια μέρα μετά τις Πανελλαδικές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, που έλαβαν χώρα την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακοίνωνει την έναρξη της διαβούλευσης για τις αλλαγές που προωθεί στη διάρθρωση των σχολείων.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα της διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί μέσα από την ιστιοσελίδα του Υπουργείου, ορίζονται τα εξής:

1.  Τα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία
2.  Η Αναδιάρθρωση των Δομών Υποστήριξης του Παιδαγωγικού, Εκπαιδευτικού, Ψηφιακού και Εκδοτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 10 ημέρες.

Τα κείμενα και επιπλέον ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=552
 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=543