Κατά τη διάρκεια της ανιχνευτικής διαδικασίας οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι υποψήφιοι γονείς μπορεί κατά μέσο όρο να έχουν δύο με τρείς μη εκδηλούμενες γενετικές μεταλλαγές οι οποίες μπορεί να μεταφέρουν στο παιδί κάποια από τις ασθένειες. Οι ασθένειες αυτές είναι υποβόσκουσες και κληρονομικές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι φορείς και οι δύο γονείς. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε έχουν μία πιθανότητα στις τέσσερις να αποκτήσουν παιδί που έχει προσβληθεί, όπως αναφέρεται στη δημοσίευση των ερευνητών σε επιστημονικό έντυπο.