Ο γραφών όπως άλλωστε και ο κ. Πάγκαλος, αναρωτιούνται από κοινού εάν στη νέα εποχή που ανατέλλει λαμπρά για τη χώρα, το γιαούρτωμα θα είναι μέρος του παρηγορητικού λόγου της trush ηθικής ή έκφραση της λαϊκής αγανάκτησης ως κινητήριου μοχλού της Ιστορίας;
Το εν λόγω γιαούρτι επωλείτο σε πολυκαταστήματα ή κοινοβιακά μπακάλικα;

Αναμένω την τηλαυγή τοποθέτηση σύμπαντος του πολιτικού κόσμου!

Tου Γ.Ουν