Έκτακτο σχέδιο αξιοποίησης εθνικών κληροδοτημάτων αξίας 10 δισ. ευρώ ενεργοποιεί η κυβέρνηση προκειμένου να πείσει την τρόικα ότι το πρόγραμμα άντλησης 50 δισ. ευρώ μέσω πώλησης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας είναι πλήρως εφικτό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» τα εθνικά κληροδοτήματα αφορούν περιουσίες εθνικών ευεργετών, ενώ οι σχολάζουσες κληρονομιές είναι εκείνες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές ή δεν έχουν βρεθεί οι κληρονόμοι τους. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει σήμερα το υπουργείο Οικονομικών για την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας των 10 δισ. ευρώ κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις.

* Πρώτον, προωθείται η πλήρης καταγραφή του σκοπού όλων των κληροδοτημάτων και η λεπτομερής αποτύπωση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
* Δεύτερον, προγραμματίζεται η αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης και εποπτείας των εθνικών κληροδοτημάτων και των σχολαζουσών κληρονομιών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η δημιουργία Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και Κληροδοτημάτων στο υπουργείο Οικονομικών, το έργο της οποίας θα ελέγχεται και από τη Βουλή, καθώς και η σύσταση επτά γενικών διευθύνσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην κρατικές περιφέρειες), με δύο υποδιευθύνσεις, η μια αρμόδια για τη δημόσια περιουσία και η δεύτερη για τα Κληροδοτήματα.
* Τρίτον, διαμορφώνονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις που αφορούν στην νομοθετική κατοχύρωση του ρόλου του Κράτους στην αξιοποίηση των περιουσιών αυτών, ακόμη και όταν δεν έχει αναγνωρισθεί το κληρονομικό δικαίωμα του Δημοσίου.

«Είναι μεγάλη πρόκληση για το Δημόσιο να υλοποιήσει προγράμματα αξιοποίησης των κληροδοτημάτων, ειδικά σε περιόδους που η δημιουργία νέων πηγών εσόδων και ο περιορισμός των δαπανών είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ», δηλώνει στα «Νέα» ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογραμμίζει: «Για το λόγο αυτό, η καταγραφή των κληροδοτημάτων ακολουθεί σχεδόν τα ίδια αυστηρά χρονοδιαγράμματα με το πρόγραμμα καταγραφής της συνολικής δημόσιας περιουσίας, ενώ άμεσα θα προχωρήσουμε σε ειδική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να είναι δυνατή η υποβοήθηση του έργου των εμπλεκόμενων φορέων στην αξιοποίηση των κληροδοτημάτων, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς να αλλοιώνεται με κανένα τρόπο ο σκοπός τους».

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών έχει καταρτίσει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, προκείμενου να αξιοποιηθούν 11.000 κοινωφελείς περιουσίες. Εξ αυτών, περίπου 2.500 είναι ιδρύματα και κληροδοτήματα, 3.000 σχολάζουσες κληρονομίες, ενώ οι υπόλοιπες 5.500 περιουσίες είναι υπό εκκαθάριση. Μόνο οι περιουσίες που αφήνονται για κοινωφελείς σκοπούς ξεκινούν από 200.000 ευρώ και φθάνουν σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Η εκμετάλλευση των εθνικών κληροδοτημάτων και των σχολαζουσών κληρονομιών ουσιαστικά συνεπάγεται την αλλαγή ενός παρωχημένου νομοθετικού πλαισίου 72 ετών (διαμορφώθηκε από τις δικτατορίες Πάγκαλου, Μεταξά και Παπαδόπουλου).

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, η επανεισαγωγή του θεσμού της «επιφανείας» από τον υπουργό Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκης αναμένεται να οδηγήσει στην υπέρβαση πολλών νομοθετικών εμποδίων. Ο θεσμός αυτός που προϋπήρχε στο Ελληνικό Δίκαιο πριν από το 1946 δίνει τη δυνατότητα σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε γη που ανήκει σε κάποιον άλλον. Στην περίπτωση των εθνικών κληροδοτημάτων θα διασφαλίσει εσαεί την κυριότητα της γης από το Δημόσιο.

ιn.gr