Αντιβαίνει τη νομιμότητα η επαναπρόσληψη του κ. Γιώργου Χυντηράκη, στο δήμο Ηρακλείου ως συμβούλου του Δημάρχου επί των πολιτιστικών και επομένως απομακρύνεται από τη Λότζια, σύμφωνα με απόφαση του Επιτρόπου Μανώλη Ορφανάκη.

Ύστερα από υπόδειξη του Επιτρόπου, επεστράφησαν στη Δημοτική Αρχή τα εντάλματα πληρωμής του κ. Χυντηράκη αφού δεν έχει γίνει νόμιμη επαναπρόσληψη στο Δήμο καθώς σύμφωνα με τον Επίτροπο υπάρχουν τα εξής νομικά κωλύματα:

1. Η διάρκεια της θητείας του στη θέση του Συμβούλου δε θα μπορούσε να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής αρχής, από την οποία προσελήφθη (δηλαδή, ο Γιώργος Χυντηράκης ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου κατά την προηγούμενη θητεία Κουράκη στο τιμόνι του δήμου, όμως η ανανέωση της θητείας Κουράκη δε σημαίνει ανανέωση και της θητείας του Γ. Χυντηράκη).

2. Ο κ. Χυντηράκης δεν είναι κάτοχος κάποιου πτυχίου ή διπλώματος που να πιστοποιεί τη γνώση και την ικανότητά του να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πολιτισμού, προσόντα που θα καθιστούσαν την πρόσληψή του νόμιμη.