Επιβεβαιώνει η διοίκηση της γαλλικής τράπεζας Crédit Agricole ότι αρχίζει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την πώληση της θυγατρικής της στην Ελλάδα Εμπορικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού τραπεζικού ομίλου στόχος είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.

Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για την απόκτηση της Εμπορικής είχαν εκδηλώσει η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank.

Η προσφορά της Alpha Bank προσβλέπει στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Εμπορικής κατά 2,8 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή και της Crédit Agricole.

Μάλιστα η τιμή μεταβίβασης ορίζεται σε 1 ευρώ ενώ η Crédit Agricole μετέχει χρηματοδοτικά μέχρι το τέλος του 2014 με εγγυήσεις ποιοτικών στοιχείων του ενεργητικού.

 

skai.gr