Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας   ανακοινώνεται ότι η Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα διενεργήσει άμεσα ελέγχους σε όλα τα Ιδιωτικά Γυμναστήρια και Ιδιωτικές  Σχολές εκμάθησης αθλημάτων (Αθλητικούς Συλλόγους – Αθλητικές Σχολές που καλλιεργούν οποιοδήποτε άθλημα).

Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αθλητικών συλλόγων για τα οποία απαιτείται ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, καθώς και εκείνοι που δεν διαθέτουν  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τον αγωνιστικό τους χώρο, να επικοινωνήσουν με την αρμόδια των αθλητικών θεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κ. Κατερίνα Ζομπανάκη,   στο τηλέφωνο 2821 3 40150,  για τακτοποίηση των παραπάνω εκκρεμοτήτων.