Από τις 8 Οκτωβρίου θα ισχύσει τελικά η κατάργηση-συγχώνευση 49 εφοριών σε όλη την Ελλάδα διαδικασία που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών θα ίσχυε από σήμερα 1η Οκτωβρίου.

 Είναι ενδεικτικό πως οι εφορίες ΙΕ', ΚΒ', ΙΘ', ΚΓ', Ιλίου, Άνω Λιοσίων, Χολαργού, Αργυρούπολης, ΚΑ', Κορυδαλλού και Κορωπίου, που τελούν υπό συγχώνευση, λειτουργούν σήμερα κανονικά με πολλές μάλιστα εξ αυτών να έχουν ακόμη και ουρές 500 ατόμων λόγω της πολυήμερης απεργίας των εφοριακών που επηρέασαν πλήθος συναλλαγών.

Συνολικά προβλέπεται να καταργηθούν 213 εφορίες που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο να παραμείνουν 75 ΔΟΥ σε όλη την Ελλάδα.

Οι υπάλληλοι των εφοριών που καταργούνται θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ που θα προκύψουν μετά τη συγχώνευση. Η δε αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχονται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών.

Ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων κ.ά. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της ΔΟΥ υποδοχής.

 

in.gr