Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία (π.δ. 87/87) απαγορεύεται στην ελληνική επικράτεια η αλιεία, εμπορία και πώληση ατόμων ξιφία (Χiphias gladius) κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους.

Επίσης τα διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου τέθηκαν σε ισχύ από την 7η Ιουνίου 2012. Τα διαχειριστικά μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη χρονική απαγόρευση αλιείας στη Μεσόγειο κατά την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεμβρίου και από 1η Μαρτίου έως 31η Μαρτίου.

Κατά συνέπεια πρέπει να διακοπεί κάθε δραστηριότητα σχετική με την αλιεία του είδους Xiphias gladius (ΞΙΦΙΑΣ_ SWO) στη Μεσόγειο από 1ης Οκτωβρίου 2012 (εθνικά και διεθνή).

Η διακίνηση και εμπορία ξιφία μετά την 1η Οκτωβρίου 2012 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και την Κυριακή 30-9-2012.

Οι προαναφερόμενες ποσότητες Ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό ‘’νωπός’’ το αργότερο μέχρι και το Σάββατο 6-10-2012.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Tηλ. 2821346654, Fax 2821346651, e-mail [email protected]