Με στόχο την αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων και την ανάδειξή τους σε υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν, σε λιγότερο ευνοημένες - αγροτικές περιοχές, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η πρώτη συνάντηση των εμπλεκομένων σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού φορέων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SY_CULTour.

Στη διάρκεια της συνάντηση συζητήθηκαν πολιτισμικές αξίες, μεταξύ των οποίων, η Κρητική Διατροφή, τα Κρητικά Καφενεία, η Καλλιέργεια της ελιάς, οι Τοιχογραφημένοι Ναοί και το Σπήλαιο του Αγίου Παύλου και η μεθοδολογία διαχείρισής τους, ώστε να δημιουργηθούν νέοι τουριστικοί προορισμοί.

Παρουσιάστηκαν επίσης, βέλτιστες πρακτικές εκμετάλλευσης πολιτισμικών αξιών για τουριστική ανάπτυξη, όπως τα Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρητικής Διατροφής στο Μουσείο Λυχνοστάτης και η Εισαγωγή Κρητικής Κουζίνας σε all inclusive πακέτο τοπικής αλυσίδας ξενοδοχείων.

Η σημερινή συνάντηση-workshop είχε ως άμεσο στόχο τη συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία δικτύου εμπλεκομένων φορέων για την αποτελεσματικότερη προώθηση του νέου τουριστικού προϊόντος, ενώ θ’ ακολουθήσουν δύο ακόμη workshops για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αντίστοιχα, προκειμένου να καταρτιστεί Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (action plan) για τη διαχείριση των πολιτισμικών αξιών.