Τονωτική «ένεση» 130 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών δόθηκε προς τους δήμους, για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Το ποσό δίνεται αποκλειστικά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νομό δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2012.