Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, κατέθεσε ο Βουλευτής ΔΗΜ.ΑΡ Νομού Ηρακλείου κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν οι 216 Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Πιο συγκεκριμένα η ερωτηση αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,
Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζουν οι 216 Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με ευθύνη των ΝΠΙΔ, στα οποία το Υπουργείο Υγείας, έχει αναθέσει την υλοποίηση μέρους του Εθνικού Προγράμματος Ψυχαργώς. Σύμφωνα με τους ιθύνοντες, η κατάσταση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας χαρακτηρίζεται, τραγική και επικίνδυνη.

Όπως μας ενημερώνουν, η χρηματοδότηση αγγίζει μόλις το 50% των πόρων που απαιτούνται για να καλυφθούν, οι δαπάνες φιλοξενίας των 1.600 ψυχικά πασχόντων που διαβιούν στις στεγαστικές δομές, η παροχή υγείας σε 35.000 συμπολίτες μας ψυχικά πάσχοντες, η μισθοδοσία των 3.000 επαγγελματιών ψυχικής υγείας και τα λειτουργικά έξοδα των 216 Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Επειδή, η έλλειψη πόρων θα οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας των μονάδων, σε απολύσεις έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού και σε τεράστια κενά παρεχόμενων υπηρεσιών με αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάρρευση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και την ακύρωση του προγράμματος Ψυχαργώς.

Επειδή, πέρα από το κοινωνικό και θεραπευτικό ¨έγκλημα¨ που θα συντελεστεί, η χώρα θα βρεθεί και αντιμέτωπη με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιθανόν θα απαιτήσει την επιστροφή των 1,4 δις ευρώ, με τα οποία έχει χρηματοδοτήσει την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ,
Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η υποστήριξη της χρηματοδότησης των μονάδων αυτών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιτυχής λειτουργία τους.»