Συνεδρίασε την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 σε πρώτη συνεδρίαση η Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής με θέμα: «Προγραμματισμός του έργου της επιτροπής». Η Επιτροπή Περιφερειών είναι Ειδική Μόνιμη Επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αντικείμενό της είναι η παρακολούθηση και ενημέρωση της Βουλής για την λειτουργία των περιφερειακών οργάνων της Πολιτείας ιδίως για ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Στην επιτροπή Περιφερειών συνιστάται υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών και αντικείμενό της, μεταξύ άλλων, είναι η μελέτη των προβλημάτων των περιοχών αυτών, η υποβολή προτάσεων για τη βιώσιμη οικονομική τους ανάπτυξη, την προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης, η παρακολούθηση των κανονιστικών πράξεων του κοινού νομοθέτη και της διοίκησης για την εναρμόνιση τους με τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών, το μέλος της Επιτροπής Βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Συνοχής και Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, στην πρωτολογία του ανέφερε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχάς να πω ότι για μένα αποτελούμε μωσαϊκό, δεν είμαστε τόσο λίγοι οι παλιοί. Γιατί εγώ είμαι παλιός, καινούργιος. Έχω εκλεγεί 4 φορές και έχω κλείσει μέχρι στιγμής μόνο 16 μήνες  θητείας μέσα στη Βουλή συνολικά. Εκεί όμως που είμαι αρκετά παλιός είναι στην αυτοδιοίκηση. Θέλω να σας ενημερώσω, για όσους δεν το ξέρετε ότι είμαι ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) και αυτή τη στιγμή είμαι στην τέταρτη θητεία μου, όπως επίσης ότι ήμουν οκτώ χρόνια στο Δ.Σ της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Άρα πιστεύω ότι με αυτές τις γνώσεις θα μπορέσω να συμβάλω στο έργο της επιτροπής.

Ενδεικτικά, θα ήθελα να πω ότι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να συζητηθούν μερικά θέματα που τέθηκαν,  όπως είναι π.χ. ο «Καλλικράτης», με τη μόνη διαφορά όμως ότι υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη προτεραιότητα από κάποια άλλα. «Καλλικράτης» ως γενική έννοια δεν λέει τίποτα. Π.χ. στις 31/12/2012 μεταφέρονται μια σειρά αρμοδιότητες στους δήμους και πιστεύω ότι όλοι αμφιβάλλουμε εάν οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα και την υποδομή να τις ασκήσουν. Αυτό το ξέρει και το Υπουργείο Εσωτερικών και είναι ένα τεράστιο θέμα το κατά πόσο μπορεί αυτή τη στιγμή να εφαρμοστεί, στο σύνολό της τουλάχιστον - για μένα δεν μπορεί να εφαρμοστεί - η μεταφορά αυτών των αρμοδιοτήτων προς τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και είναι πάρα πολλές. Είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να έχουμε γνώμη.

Αντίθετα, ένα άλλο θέμα που μπορεί να έρθει αργότερα, που και αυτό είναι εξίσου σοβαρό, είναι το θέμα της χωροταξίας του «Καλλικράτη» ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές, οι οποίες είναι σε εκρηκτική κατάσταση, όπως είναι τα νησιά. Ο κ. Βογιατζής ξέρει τι σημαίνει η Μυτιλήνη να είναι ένας δήμος, όπως επίσης η Κέρκυρα ένας δήμος, η Ρόδος ένας δήμος, ενώ από την άλλη πλευρά οι δήμοι των μικρών νησιών στενάζουν αυτή τη στιγμή κάτω από αδυναμία να λειτουργήσουν είτε από έλλειψη υποδομών, έλλειψη προσωπικού και χίλια δύο άλλα προβλήματα. Άρα πρέπει να βάλουμε το θέμα «Καλλικράτης» και εκεί προτεραιότητες, δηλαδή τι συζητάμε και πώς.

Σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει πρόταση από την Αυτοδιοίκηση για να δημιουργηθεί ένα ΕΣΠΑ της Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα υποκαταστήσει σε ένα βαθμό και τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μείωση των δημοσίων επενδύσεων και την μείωση της ΣΑΤΑ, γιατί ουσιαστικά μέχρι στιγμής στην πράξη δεν έχουν πάρει οι δήμοι χρήματα για τεχνικά έργα.

Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων που είναι τεράστια προβλήματα και που υπάρχουν ιδιαιτερότητες ανά περιφέρεια. Αναφέρθηκε η Πελοπόννησος όπου εκεί τα πράγματα, από την ενημέρωση που έχω εγώ, είναι εκρηκτικά.

Πώς λειτουργούμε. Σαφέστατα θα πρέπει να έχουμε μια συνεργασία και με την Κ.Ε.Δ.Ε και με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) και με τους αρμόδιους Υπουργούς. Να υπενθυμίσω, σε όσους είστε μέλη της Επιτροπής Οικονομικών ή της Δημόσιας Διοίκησης το ζήσατε, έγινε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης, με την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και τέθηκαν όλα τα θέματα της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, διότι είχε κληθεί η Κ.Ε.Δ.Ε και η ΕΝ.Π.Ε. Ως εκ τούτου λοιπόν πιστεύω ότι η λειτουργία της Επιτροπής μας θα πρέπει να ξεκινήσει με μία βάση συνεργασίας με τα εκλεγμένα όργανα της Αυτοδιοίκησης Κ.Ε.Δ.Ε, ΕΝ.Π.Ε και με τους αρμόδιους Υπουργούς.

Σχετικά με το θέμα της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα. Και το λέω κυρίαρχο ζήτημα διότι δυστυχώς υπάρχουν αποφάσεις, αλλά πράξεις δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο τομέα. Και επειδή έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Συνοχής και Ανάπτυξης της Κ.Ε.Δ.Ε, που έχει αρμοδιότητα τα νησιά και τους ορεινούς δήμους, να σας πω ότι υπάρχουν εκρηκτικά θέματα, τα οποία πρέπει να δούμε.

Αυτό το οποίο είπε ο κ. Κριτσωτάκης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η παρ. 4 του άρθρου 101 του Συντάγματος λέει: «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση όταν δρουν κανονιστικά υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών κα ορεινών περιοχών μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους». Ρωτάω εγώ, εάν αρχίσουν προσφυγές κατά των εκτελεστικών πράξεων των νόμων, διότι αυτή η συνταγματική επιταγή δεν τηρήθηκε, θα πέσουν οι νόμοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα πρέπει να το δούμε έτσι ώστε, να συνειδητοποιήσει ο νομοθέτης ότι αυτή η συνταγματική επιταγή θα πρέπει να εφαρμόζεται για τη στήριξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα θέμα, για το οποίο θα πρέπει να πούμε την άποψή μας. Πώς χαρακτηρίζονται οι δήμοι ορεινοί και πώς χαρακτηρίζονται οι δήμοι νησιωτικοί. Ορεινοί δήμοι χαρακτηρίστηκαν από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ κάποιοι δήμοι χωρίς να γνωρίζει κανείς τα κριτήρια. Εγώ όσο και αν έψαξα, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε, στο Υπουργείο Εσωτερικών και παντού, δεν βρήκα κριτήρια. Ένα κριτήριο που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε ήταν ο πληθυσμός, αλλά βρήκα και εξαιρέσεις. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω και δεν ξέρει και η Κ.Ε.Δ.Ε ποια είναι τα κριτήρια που ορίστηκαν κάποιοι δήμοι ορεινοί. Από την άλλη πλευρά, ο αρχικός νόμος του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, νησιωτικούς δήμους προσδιόριζε όσους είναι στις τρεις νησιωτικές περιφέρειες. Αυτό αν το μεταφράσει κανείς με το γράμμα του νόμου, δεκαπέντε νησιά δεν είναι νησιά, διότι δεν είναι σε νησιωτικές περιφέρειες. Οι αρμοδιότητες λοιπόν που μεταφέρονται στα νησιά των νησιωτικών περιφερειών δεν μεταφέρονται, έτσι όπως είναι γραμμένος ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, στα νησιά των μη νησιωτικών περιοχών.

Καταλήγοντας και αναφερόμενος ακόμα στο θέμα της νησιωτικότητας, που είναι ένα τεράστιο θέμα, στο θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου, που είναι ένα τεράστιο θέμα, έχω ζητήσει να είμαι σε αυτή την υποεπιτροπή, λόγω και της θέσεώς μου στην Κ.Ε.Δ.Ε, Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, θεωρώ ότι είναι θέματα στα οποία έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, για να προλάβουμε κάποιες επιπλοκές που έχουν να κάνουν και με προσφυγές κατά των εκτελεστικών πράξεων των νόμων, αλλά και με την ουσία διότι σχετίζονται με την επιβίωση κάποιων περιοχών που είναι νησιωτικές και ορεινές».