Με το ποσό των 48,3 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον κρατικό προϋπολογισμό έως το 2016.

Σύμφωνα με το υπό κατάρτιση Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 το 2013 τα ασφαλιστικά ταμεία θα επιχορηγηθούν με 13,80 δισ. ευρώ, το 2014 με 12 δισ. ευρώ, το 2015 με 11,25 δισ. ευρώ και το 2016 με 11,25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γ. Βρούτση από το 2000 έως και το 2012 μεταφέρθηκε στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό των 163 δισ. ευρώ περίπου.

Εξάλλου, στο 1,320 δισ. ευρώ ανέρχονταν στις 31.08.2012 τα κεφάλαια του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών). Σημειώνεται πως από τη σύσταση του ΑΚΑΓΕ μέχρι σήμερα, από το Ελληνικό Δημόσιο μεταφέρονται στο ΑΚΑΓΕ τα έσοδα από το ΦΠΑ σε ποσοστό 4%.

 

in.gr