Πρωτιά έχει η Κρήτη στην παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ και ειδικότερα από τις εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων.

Μεγάλα ωστόσο είναι και τα οφέλη από τα Αιολικά, καθότι συνολικά στην Κρήτη υπάρχουν εγκατεστημένα 173,9MW από τα οποία με γρήγορο υπολογισμό βάσει της σχετικής νομοθεσίας, περίπου 1.700.000€ ετησίως επιστρέφει στην κοινωνία. Το ένα τρίτο του ποσού αυτού επιστρέφει σαν έκπτωση ρεύματος στην τοπική κοινωνία που φιλοξενεί τα πάρκα, ενώ το υπόλοιπο 66% στους ΟΤΑ για έργα και υποδομές. Μικρό μέρος του ποσού αυτού πάει και στο Πράσινο Ταμείο για την προστασία των Δασών.

Ενώ σημαντικά είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη, καθότι με την χρήση των ΑΠΕ, μειώνεται η χρήση ρυπογόνων ουσιών για την παραγωγή ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και ο λιγνίτης, που έχουν βλαβερά κατάλοιπα στην ατμόσφαιρα.

Η Κρήτη ενδείκνυται για ΑΠΕ, αλλά βέβαια και πρώτα από όλα πρέπει να ξεκαθαριστεί το χωροταξικό και σε καμία περίπτωση η τοποθέτηση ΑΠΕ δεν πρέπει να γίνεται σε περιοχές natura.


(δείτε εδω το σχετικό αρθρο)  

Γ. Σ.